Donnerstag, 29. Oktober 2009

Üritused

Koolielu kutsub ka sel õppeaastal õpilasi osalema konkurssidel, kus saab proovile panna nii oma teadmised kui ka arvutikasutamise oskuse. Sel õppeaastal on Koolielu jaganud oma tegemised õppeveerandite kaupa. Igal veerandil on oma teema ja ka konkursid õpilastele on kindla aineveerandiga.

Tähelepanu! Õppeaasta lõpul loositakse kõikide õpilaste vahel, kes Koolielu aineveerandite konkurssidel on osalenud välja kolm Wii mängukonsooli.

I veerand on Koolielus algõpetuse veerand.
Koolielu portaal kuulutab välja laste joonistustest koostatud virtuaalse pusleõpiku konkursi.

Meie õpilased Maano, Andra, Kerstin ja Steven võtsid osa sellest konkursist. Nende joonistuste põhjal koostatud pusleõpikut saab vaadata siin.
Töö esitamise tähtaeg 1. novembril 2009.

III veerand on humanitaarteaduste veerand.

1. Võõrkeelte konkurss I-II kooliastmele
Keeletunnis on mõnikord vahva lugu teistmoodi ümber jutustada või - mis veelgi vahvam - ise välja mõelda. Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kuulutab võõrkeelte I ja II kooliastmele välja konkursi koomiksiraamatute tegemiseks TOONDOO programmiga teemal "Minu vaba aja tegevused" tähtajaga 5. märts 2010.

2. Võõrkeelte huvilisi oodatakse osalema veebipõhisel võistlusel Webquest. Võistlusele on oodatud osalema 3-liikmelised võistkonnad 7.-9. klassidest. Võistlus seisneb info otsimises internetist ning oma leitud vastuste korrektses esitamises selleks loodud keskkonnas inglise keeles. Võistlus toimub neljas keeles- inglise keeles, saksa keeles, vene keeles ning soome keeles.
Tähelepanu! võistlusele registreerimise tähtaeg: 17. jaanuar 2010.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen