Freitag, 30. Oktober 2009

Donnerstag, 29. Oktober 2009

Tunnistused

Üritused

Koolielu kutsub ka sel õppeaastal õpilasi osalema konkurssidel, kus saab proovile panna nii oma teadmised kui ka arvutikasutamise oskuse. Sel õppeaastal on Koolielu jaganud oma tegemised õppeveerandite kaupa. Igal veerandil on oma teema ja ka konkursid õpilastele on kindla aineveerandiga.

Tähelepanu! Õppeaasta lõpul loositakse kõikide õpilaste vahel, kes Koolielu aineveerandite konkurssidel on osalenud välja kolm Wii mängukonsooli.

I veerand on Koolielus algõpetuse veerand.
Koolielu portaal kuulutab välja laste joonistustest koostatud virtuaalse pusleõpiku konkursi.

Meie õpilased Maano, Andra, Kerstin ja Steven võtsid osa sellest konkursist. Nende joonistuste põhjal koostatud pusleõpikut saab vaadata siin.
Töö esitamise tähtaeg 1. novembril 2009.

III veerand on humanitaarteaduste veerand.

1. Võõrkeelte konkurss I-II kooliastmele
Keeletunnis on mõnikord vahva lugu teistmoodi ümber jutustada või - mis veelgi vahvam - ise välja mõelda. Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kuulutab võõrkeelte I ja II kooliastmele välja konkursi koomiksiraamatute tegemiseks TOONDOO programmiga teemal "Minu vaba aja tegevused" tähtajaga 5. märts 2010.

2. Võõrkeelte huvilisi oodatakse osalema veebipõhisel võistlusel Webquest. Võistlusele on oodatud osalema 3-liikmelised võistkonnad 7.-9. klassidest. Võistlus seisneb info otsimises internetist ning oma leitud vastuste korrektses esitamises selleks loodud keskkonnas inglise keeles. Võistlus toimub neljas keeles- inglise keeles, saksa keeles, vene keeles ning soome keeles.
Tähelepanu! võistlusele registreerimise tähtaeg: 17. jaanuar 2010.

eTwinning koolitused

1. 12. - 13. oktoober 2007, eTwinning seminar, Sõpruskoolid Euroopas programmiga liitumine

2. 11. jaanuar 2008, eTwinning seminar

3. 25. - 27. aprill 2008, kutsealase arengu töötuba Bonnis, Saksamaal

4. 27. aprill - 07. mai 2009, online rahvusvaheline eTwinning koolitus

5. 4. - 5. juuni 2009, eTwinning kevadkool Tartus

6. 26. oktoober 2009, eTwinning seminar Tartus

7. 07. - 08. jaanuar 2010 , mentorite koolitus Pärnus

Mittwoch, 28. Oktober 2009

Kevadpäev Euroopas 2009

Kevadpäeva korraldamist alustati 2002. aastal, et Euroopat ja sealseid kodanikke omavahel suhtlema innustada. Esimesest aastast peale on see algatus üha laienenud ja koolikalendris järjest populaarsemaks muutunud.
„Kevadpäev Euroopas” on iga-aastane Euroopa ja muu maailma koolidele mõeldud kampaania. Õpetajaid julgustatakse varuma päeva või paar, et kaasata õpilased tegevusse, mis on keskendunud Euroopa-teemadele. Kevadpäeva eesmärk on võimaldada noortel oma mõtteid väljendada ja sõna sekka öelda.
Selle aasta Kevadpäeva ülevaade.
Meie kooli 3. ja 4. klassi õpilased võtsid osa Kevadpäevast.
Meie võstlustöö oli saksa keeles "Naturschutz beginnt vor deiner Haustür". Tuleb valida riik "Select country"- Eesti, avaneb kolm tööd, seal on ka meie töö.

Õppeaasta 2009 / 2010

Projektid ja partnerriigid

1. "European Calendar" - Saksamaa, Tšehhi, Eesti, inglise keeles. Lõpetatud.
Partnerlustunnistus siin

2. "Handy im Sprachunterricht" - Taani, Poola, Horvaatia, saksa keeles, 7. klass. Lõpetatud
Partnerlustunnistus siin.
Koostöö on kajastatud blogis

3. "Deutsch verbindet: Sprache lernen - Freunde werden" - Kreeka, Läti, Saksamaa, 8. klass. Lõpetatud
Partnerlustunnistus siin
Koostöö on kajastatud blogis

4. "Christmas traditions" . Kreeka, Rumeenia, Poola; inglise keeles, 6. ja 7. klass. Lõpetatud
Partnerlustunnistus siin

Õppeaasta 2008 / 2009

Projektid ja partnerriigid

1. "Kultur in einer Box" , Itaalia, saksa keeles, 7. klass (lõpetatud)
Partnerlustunnistus siin.
Partnerlusprojekt "Kultur in einer Box" on pälvinud rahvusliku kvaliteedimärgi.
Tunnistus siin.
Koostöö on avaldatud blogis.

2. "European Calendar", Inglismaa, Tšehhi, Saksamaa, inglise keeles, 5. ja 6. klass (aktiivne).
Partnerlustunnistus siin.

3. "Fremde werden Freunde", Belgia, saksa keeles, 3. ja 4. klass (lõpetatud).
Partnerlustunnistus siin.

Õppeaasta 2007 / 2008

Projektid ja partnerriigid

1. "Meine Welt - Deine Welt", Saksamaa, saksa keeles, 6. klass (lõpetatud).
Partnerlustunnistus siin.

2. "Treffpunkt" , Poola, Austria, saksa keeles, 4. ja 5. klass (lõpetatud).
Partnerlustunnistus siin.

3. "Deutsch-estnisches Kochbuch", Saksamaa, saksa keeles, 6. klass (lõpetatud).
Partnerlustunnistus siin.
Partnerlusprojekt "Deutsch-estnisches Kochbuch" jõudis Tiigrihüppe SA poolt korraldatud programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil kümmne parema hulka ja on pälvinud rahvusliku kvaliteedimärgi.
Tunnistus siin.
Koostöö on avaldatud blogis.

Mis on eTwinning?

Sõpruskoolid Euroopas/ eTwinning pakub Euroopa koolidele võimalust teha interneti kaudu koostööd - ühiselt õppida, suhelda ja vahetada õppematerjale.
Selleks on loodud portaal, kus on lihtsad ja turvalised suhtlemis- ja töövahendid ning kuhu on koondatud usaldusväärsed andmed koostööst huvitatud koolide kohta.